DSpace DSpace
 

Trakia University - Digital Repository >
Scientific Papers / Научна продукция >
Computer Science / Компютърни науки >
Information technologies in education / Информационни технологии в образованието >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/91

Title: Моделите на обучение в средата за разработка на обучаващи системи Мoodle
Authors: Йорданова, Лина
Цветанова, Янка
Кирякова, Габриела
Keywords: e-learning models
Issue Date: 2003
Publisher: Сборник на научна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”
Citation: Йорданова Л., Я. Цветанова, Г. Кирякова. Моделите на обучение в средата за разработка на обучаващи системи Мoodle. Компютърни системи и информационни технологии, Сборник на научна конференция “100 години от рождението на Джон Атанасов”, В.Търново, 2003,ISBN 954-775-289-8, стр. 155-162.
Abstract: В настоящата работа са дискутирани модели за обучение, които могат да се реализират чрез средата за разработка на обучаващи системи Moodle. Като ключови елементи на виртуалната среда на обучение са разгледани студентите, обучаващите събития, оценяването на студентите и социалното взаимодействие. При дискусията моделите на обучение се разглеждат като система за организация на потоци информация и работни процеси, алтернативен начин обучаваните да получат информация за определена област, а обучаващите да предложат тази информация в различни формати и дейности. Направени са изводи за ефективността на Moodle за реализация на разглежданите модели при Web – базиран курс.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/91
ISBN: 954-775-289-8
Appears in Collections:Information technologies in education / Информационни технологии в образованието

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Models_Moodle_VT_2003.pdf300.91 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback